Merverdiavgift.com

Det du lurer på om merverdiavgift.

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Når du i en oppstartsperiode av et foretak ligger under omsetningstaket på kr 50000,- for å få registrert foretaket i merverdiavgiftsmanntallet har du heller ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift (se egen artikkel). Dette er isolert sett fornuftig i og med at du heller ikke kan fakturere utgående avgift. På det tidspunktet hvor ditt foretak registreres kommer temaet tilbakegående avgiftsoppgjør gjerne opp.

 

Mange foretar større investeringer i oppstartsperioden som ikke har en direkte sammenheng med omsetningen av de første 50' i bedriften. Siden det vil oppleves som urimelig å ikke få fradragsrett for disse investeringene finnes det mulighet for å søke tilbakegående avgiftsoppgjør etter registrering i avgiftsmanntallet. Du kan da søke om å få fradrag for inngående avgift for anskaffelser før registreringen så sant det du har anskaffet ikke er forbrukt før registreringen eller har annen naturlig sammenheng med den del av omsetningen. Dersom du f.eks. har kjøpt trykksaker for 25' og har brukt 20% av disse før registreringen kan du søke om fradrag for den inngående avgiften du har betalt for de resterende 80% av trykksakene.

Dette er en mulighet det er viktig at du benytter deg av dersom du har hatt en del investeringer og foretatt større innkjøp i oppstartsfasen. Timelønnen for den tiden du bruker blir normalt særdeles god.

Selve søknaden om tilbakegående avgiftsoppgjør kan du f.eks. fremme i eget brev til fylkesskattekontoret og legge ved en oppstilling over innkjøpende du søker tilbakegående oppgjør for i et regneark (excel). Du kan ikke søke fradrag for anskaffelser som går lenger tilbake enn 3 år.


Copyrighted content. All Rights Reserved.