Merverdiavgift.com

Det du lurer på om merverdiavgift.

Når må du registre deg i avgiftsmanntallet?

Dersom du har omsetning på under kr 50000,- (egne inngangsbeløp gjelder for frivillige organisasjoner o.l.) i året kan du ikke søke om å ble med i avgiftsmanntallet og dermed beregne utgående merverdiavgift på dine salg. Når du ligger under denne grensen kan du ikke beregne utgående merverdiavgift. Dette er gunstig dersom du selger direkte til forbruker da du har mulighet til å øke prisen tilsvarende og samtidig være konkurransedyktig i forhold til dine konkurrenter. Dersom du imidlertid selger til foretak og organisasjoner med fradragsrett får du ikke samme gleden av dette da de uansett vil ser på prisen eksklusiv mva.

 

Ulempen med å ikke være registrert i avgiftsmanntallet er at de heller ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift. Det finnes imidlertid en mulighet for å søke om såkalt tilbakegående avgiftsoppgjør på innkjøp og investeringer der varen/tjenesten ikke er forbrukt på registreringstidspunktet i avgiftsmanntallet. Vi har utdypet dette i egen artikkel om tilbakegående avgiftsoppgjør på dette nettstedet.

Registreringsplikten inntrer når du over en periode på 12 måneder har hatt omsetning på over kr 50000,-. Det er svært viktig at du ikke fakturerer mer når du har nådd denne grensen men venter til du har søkt og fått innvilget søknaden om å bli tatt med i avgiftsmanntallet. Beløpsgrensen gjelder over en periode over 12 måneder og er ikke knyttet opp til årsskiftet. Du kan gjerne ha en samlet omsetning på over kr 50000,- over en lengre periode enn 12 måneder, så lenge omsetningen aldri overstiger 50000,- i en sammenhengende 12 måneders periode.


Copyrighted content. All Rights Reserved.