Merverdiavgift.com

Det du lurer på om merverdiavgift.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Et av prinsippene med merverdiavgift er at det er en avgift sluttbruker av en vare skal betale for varen, normalt 25% tilegg av varens pris. En vare kan imidlertid hatt en lang vei til sluttbruker gjennom flere distribusjonsledd. Alle disse leddene i Norge er pålagt å legge på utgående merverdiavgift på normalt 25% når de videreselger varen, selv om det ikke er til sluttbruker.

 

For å unngå at en vare ikke avgiftsbelegges flere ganger gis det derfor mulighet for å kreve fradrag for inngående merverdiavgift. Sett at du kjøper en vare for kr 100,- + mva på kr 25,-, totalt kr 125,-. Du selger den samme varen for kr 200,- + mva på kr 50,-, totalt kr 250,-. Du fører da kr 25,- som inngående merverdiavgift i regnskapet ditt og kr 50,- som utgående avgift. Det er avregning 6 ganger i året og du skal da regne konto for inngående avgift og utgående avgift mot hverandre slik at du betaler mellomlegget, i dette tilfellet kr 25,- inn til fylkesskattekontoret. Du betaler med andre ord inn merverdiavgift av den delen du har i fortjeneste.

Du kan også føre merverdiavgift på en del utgifter til den daglige driften som inngående merverdiavgift selv om det ikke gjelder varer som skal videreselges. Dette gjelder f.eks. merverdiavgift på kontorrekvisita, telefonutgifter, inventar o.l. Det finnes imidlertid en del varer og tjenester du ikke kan kreve fradrag for. Dette er et komplisert område. Det beste hjelpemiddelet du kan anskaffe deg i denne sammenhengen er den såkalte merverdiavgiftshåndboken som utgis av skatteetaten. Her går det detaljert frem for hva du kan kreve fradrag for og når samt hva du skal beregne utgående avgift på. Boken koster ca. kr 400,- og fås kjøpt hos de aller fleste bokhandlere. Den kan også lastes ned vis skatteetaten på denne linken.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.